Logo

OPISKELU ELÄINKOULUTUSKESKUKSESSA

Tavoitteena tehokas ja syväsuuntautunut oppiminen

Eläinkoulutuskeskuksen kurssien suunnittelussa on huomioitu nykyaikainen tutkimustieto oppimisesta. Kurssit on laadittu siten, että ne ohjaavat mahdollisimman tehokkaasti hyviin oppimistuloksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssimme eivät ole vain passiivista videoiden katselua tai opetustekstien lukemista, vaan kurssien suorittaminen edellyttää oppijalta omaa, aktiivista otetta.

Kursseillamme pyritään ohjaamaan oppijaa kohti syväsuuntautunutta oppimistapaa. Syväsuuntautunut oppija pyrkii muodostamaan kokonaisuuksia ja ymmärtämään asioiden ja käsitteiden välisiä suhteita. Toteavien ”Mitä?” –kysymysten lisäksi hän pyrkii vastaamaan myös ”Miten?” –kysymyksiin ja ”Miksi?” –kysymyksiin.

Syväsuuntautunut oppija pyrkii esittämään asian omin sanoin ja liittämään sen omiin kokemuksiinsa. Siksi kannattaa kurssitehtävien kohdalla käyttää aikaa siihen, että löytää esimerkkejä omasta arjesta eläinten kanssa. Kun uudet termit saa liitettyä omiin kokemuksiin ja omien eläinten toimintaan, avautuvat ne aivan uudella tavalla.

Syväsuuntautuneen oppimisen vastakohta on pintasuuntautunut oppiminen, jossa oppija esittää yksittäisiä tiedonsirpaleita ja tyytyy toteamaan asioita ”Mitä?” –kysymyksiin vastaamalla. Esimerkiksi ei ole temppu eikä mikään vaikkapa käsitteiden määrittelytehtävien kohdalla käydä kopioimassa vastaustilaan ”oikea vastaus” kurssimateriaalista. Tämä ei vielä takaa, että asia on opittu.


Varo osaamisen illuusiota!

Oppijat usein sortuvat ymmärtämisen harhaan: kun luettu tai kuultu asia kuulostaa ymmärrettävältä ja tutulta, kuvittelemme, että myös osaamme asian. Ymmärtäminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin osaaminen. Vasta, kun kykenet itse kertomaan saman asian tarkastamatta samalla lähteestä, osaat asian. Turhaan ei sanota, että asiat oppii parhaiten opettamalla ne toisille.

Ymmärtäminen on tehokkaan oppimisen edellytys, mutta se ei vielä sellaisenaan riitä, vaan asia on opittu vasta, kun sen kykenee itse aktiivisesti tuottamaan. Emme kurssillamme tarjoa valmiita vastauksia, vaan tehtävät on laadittu siten, että oppijat tuottavat tehtävissä vastaukset itse. Tuemme tätä prosessia esittämällä lisäkysymyksiä ja tarvittaessa ohjaamalla oikeaan suuntaan ja korjaamalla väärinkäsityksiä.

Keskity prosessiin, älä täydelliseen vastaukseen

Koska kurssimme edellyttävät paljon aktiivista työskentelyä, saattaa opiskelu ajoittain tuntua myös hieman työläältä ”pakertamiseltakin”. Kurssitehtävä voi joskus omassa mielessä muodostua isoksi peikoksi, jonka kimppuun ei saa heittäydyttyä. Tätä kutsutaan prokrastinaatioksi eli viivyttelyksi, ja se on opiskelijoille tuttu ja yleinen vaiva. Sinänsä mielenkiintoisenkaan asian opiskeluun ei vaan tule ryhdyttyä, vaan aina tuntuu löytyvän jotain tähdellisempää tai sillä hetkellä mielenkiintoisempaa tekemistä, ja lopulta tehtävät tulevat tehdyksi viime hetkellä.

Prokrastinaatiota voi torjua keskittymällä itse prosessiin, ei lopputulokseen.  Eläinkoulutuskeskuksen kursseilla Moodlen tehtävät on laadittu oppimisprosessin muotoon. Kurssivastausta tuotetaan tuolloin pikkuhiljaa keskustellen sen sijaan, että kirjoitettaisiin valmis vastaus, joka sitten sellaisenaan tuotaisiin keskustelualueelle. Oppimisen prosessi on tehokkaan oppimisen kannalta tärkeää, ei lopputulos, kuten ”oikea” tai valmis vastaus. Tavoitteena on, että oppija nauttii ajattelun kehittymisestä ja oivaltamisesta käydessään keskustelua ja lukiessaan kurssitovereiden keskusteluketjuja!

Aikatauluta kurssitehtävät kalenteriisi

On hyvä tietää, että ihminen oppii tehokkaimmin, kun hän hajauttaa oppimisen pitemmälle aikajaksolle tiiviin opiskelurupeaman sijaan. Esimerkiksi tenttiin lukiessa oppii enemmän, jos opiskeluun käytettävät tunnit jakaa tasaisesti vaikkapa kahden viikon jaksolle, kuin jos saman tuntimäärän käyttäisi intensiiviseen lukemiseen parina viimeisenä päivänä ennen tenttiä.  Tämä johtuu siitä, että oppimista tapahtuu taukojen aikana (tauot ovat tärkeitä myös eläimiä koulutettaessa!).

Kun opiskelet tehokkaasti esimerkiksi puolen tunnin ajan, jatkaa alitajuntasi asian työstämistä siirtyessäsi muihin askareisiin. Siksipä on tärkeää, että hyödynnät kurssirakenteen tarjoaman mahdollisuuden tehokkaaseen oppimiseen: ryhdy tekemään kurssitehtäviä jo ennen kuin opettajan kommentointi alkaa.

Suosittelemme, että varaat opiskeluun aikaan kirjaamalla opiskeluajat kalenteriisi etukäteen. Mikäli aikataulusi tuntuu kiireiseltä, kannattaa aina käyttää lyhyempikin aika tehtävän aktiiviseen pohdintaan ja kurssimateriaalin tutkailuun. Kun käynnistät tällä tavalla oppimisprosessin, alitajuntasi auttaa sinua edistymään tehtävän teossa. Jos tehtävä tuntuu hankalalta, työskentele vaikkapa puoli tuntia tehokkaasti materiaalin kimpussa, ja lähde sitten lenkille, tallille, töihin tai tiskaamaan… Tulet yllättymään, kuinka paljon asiat voivat selkiytyä tauon aikana.

Vastuu oppimisesta on oppijalla

Kurssin ohjaajat ja opettajat eivät voi ”pakottaa” ketään oppimaan, vaan oppiminen on osallistujan omalla vastuulla. Me tarjoamme puitteet oppimiselle ja tuemme oppimisprosessia. On jokaisesta oppijasta itsestä kiinni, kuinka paljon hän saa kurssista irti. Mitä aktiivisemmin itse osallistut, sen enemmän kehityt.

Kannattaa käyttää mahdollisuus oppimiseen hyväksi: aloittaa tehtävien tekeminen eli keskustelut ajoissa, tutkia muutakin materiaalia ja esittää ohjaajille kysymyksiä, pyrkiä huolella vastaamaan esitettyihin kysymyksiin ja lukea myös toisten kurssilaisten kommentointiketjuja. Jos tehtävässä pyydetään esimerkkejä omien eläinten arjesta, niin mikään ei estä esittämästä useampia esimerkkejä, kuin tehtävissä vaaditaan. Emme edellytä videointia käytännön koulutuksen tehtävissä, mutta opettajat katsovat ja kommentoivat videoita mielellään.   


Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy