Logo

Yleiset periaatteet ja suoritustapa

Järjestämämme koulutuksen korkea laatu muodostuu opetusalan ammattilaisten ja sisällön osaajien yhteistyöstä. Sisällöllisesti koulutusohjelmat nojautuvat eri tieteenalojen nykyaikaisiin näkemyksiin.

Koulutuksemme ovat aikuiselle oppijalle suunniteltuja. Käytännössä tämä tarkoittaa monimuoto-opiskelua, joka koostuu viikonloppuihin sijoittuvasta lähiopetuksesta ja itsenäisestä verkossa työskentelystä sekä ryhmissä, pareittain tai yksilötyönä suoritettavista harjoituksista ja tehtävistä. Koulutuksia on mahdollista suorittaa työn tai muiden opintojen ohessa. Ohjaamme oppijat kriittiseen ja ongelmakeskeiseen oppimiseen, jonka lähtökohtana ovat oppijan aikaisemmat tiedot ja kokemukset.

Koulutustemme tärkeimpänä tavoitteena on tarjota laaja-alaista ymmärrystä aiheesta kokonaisuutena. Tällöin tieto on sekä kokonaisvaltaisesti ymmärrettävää että helposti käytäntöön ja uusiin tilanteisiin sovellettavissa.


Verkkojaksojen tekniset vaatimukset

Verkko-opinnot järjestetään tavallisen internet-selaimen kautta käytettävässä Eläinkoulutuskeskuksen verkkoympäristössä, joka on suljettu ulkopuolisilta. Teknisesti verkossa opiskelu ei aseta erityisvaatimuksia - internet-yhteys ja perustason atk-taidot riittävät hyvin.

Verkkojaksoilla kurssin asioita käydään opettajien johdolla läpi kirjallisesti keskustellen sekä soveltavia harjoituksia ja analyysitehtäviä tehden. Etäisyydestä huolimatta verkkotyöskentely on aina ohjattua, ei itseopiskelua. Verkossa suoritettavat tehtävät ja keskusteluihin osallistumisen voi itse vapaasti aikatauluttaa. Kaikkien kurssilaisten yhtäaikainen läsnäolo verkossa tiettynä ajankohtana ei ole tarpeen.


Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy