Logo

Verkossa, mutta ei itseopiskeluna!

Verkkokurssit ovat oiva tapa opetella koirien ja muiden eläinten kouluttamista juuri silloin, kun sinulle sopii. Olivatpa tavoitteesi sitten arjen tapakasvatuksessa tai eläinalan ammatissa, etäopiskelu on mainio tapa päästä alkuun. Kursseilla käsiteltävä perusteoria on sovellettavissa kaikenlaisiin koulutustilanteisiin - niin kotioloissa kuin harrastuskentilläkin.

Meillä verkko-opiskelu tarkoittaa aktiivista ja vuorovaikutteista työskentelyä ohjaajien ja toisten opiskelijoiden kanssa, sekä käytännön kouluttamista asiantuntevien opettajien johdolla. Teoria nivotaan opiskelijoiden omaan elämään, jotta käsitteiden merkitys todella aukeaa. Yksilöllistä ohjausta on 3-4 kertaa viikossa kurssista riippuen

Opiskelijat saavat todistuksen kursseille osallistumisestaan. Oppimispsykologian intensiivikurssiin sisältyy lisäksi opintosuoritusten kirjallinen, laadullinen arviointi.

Verkkokurssimme sopivat hyvin myös tavallisen koirakoulun tueksi ja rinnalle, sillä koirakouluissa on yleensä vähemmän aikaa paneutua eläinten oppimisen ja kouluttamisen yleisten periaatteiden opetteluun.

Eläinkoulutuskeskus on eläinalan verkko-opetuksen edelläkävijä Suomessa. Kursseillamme on käynyt useita satoja tyytyväisiä asiakkaita!


Oppimispsykologian perusteet -kurssi (2 op) toimii teoriapohjana kaikille jatkotason verkkokursseille ja soveltaville käytännön kursseille. Viisi viikkoa kestävällä kurssilla käsitellään eläinkoulutuksen perusteoriaa, joka kattaa eläimen koulutusprosessin alkuvaiheen. Kurssi soveltuu rajoituksetta kaikkien eläinlajien harrastajille.

Pidemmälle vietyä koulutusta halajavat voivat suorittaa Oppimispsykologian intensiivikurssin (6 op). Kurssi pitää sisällään Oppimispsykologian perusteet -kurssin, minkä jälkeen jatketaan mm. keston lisäämiseen ja käytösketjujen kouluttamiseen.

Jatkotason verkkokurssit ovat käytäntöpainotteisia kursseja, joiden aikana laajennetaan teoriaosaamista tai syvennetään perusteoriaa. Niiden aikana harjoitellaan myös teorian soveltamista uusiin käytännön tilanteisiin.

Jatkotason kursseille voivat osallistua vain Oppimispsykologian perusteet (2 op tai 6 op) -kurssin jo suorittaneet tai perusopintomme Modulin 1 suorittaneet opiskelijamme, tai eläintenhoitajan ammattitutkinnon (osaamisalana eläintenkouluttaja) suorittaneet henkilöt.

Verkko-opiskelu sisällöllisesti ja aikataulullisesti

Verkkokurssit koostuvat erilaisten oppimateriaalien pohjalta suoritettavista tehtävistä, itsenäisestä harjoittelusta ja sen raportoinnista sekä keskusteluista muiden kurssilaisten kanssa. Opiskelu on etäisyydestä huolimatta aina ohjattua, oppimista ohjaavat Eläinkoulutuskeskuksen ammattitaitoiset ohjaajat. 

Kursseilla on viitteellinen aikataulu, mutta jokainen voi silti edetä omaa tahtiaan kurssin kokonaisajan puitteissa. Päivittäiset opiskeluajat ovat jokaisen itse määriteltävissä, eikä esimerkiksi kaikkien yhtäaikainen verkossa oleminen tiettyinä kellonaikoina ole tarpeen.

Kaikki kurssimme sisältävät käytännön kouluttamista, joten opiskelijalla tulisi olla kurssien aikana jokin eläin käytettävissä. Eläimen ei tarvitse olla oma, mutta sen olisi hyvä olla helposti saatavilla, jotta käytännön koulutuksen tehtävät olisi mahdollisimman vaivatonta limittää teoriatehtävien kanssa.

Verkko-opiskelu on nykyaikaista aikuisopiskelua. Se tarjoaa valinnanvapautta opiskeluajankohtien suhteen, mutta vaatii myös itseohjautuvuutta, motivaatiota ja vastuun ottamista omien opintojen etenemisestä.


Verkkokurssien tekninen toteutus

Verkkokursseille osallistuminen edellyttää internet-yhteyttä ja perustason atk-taitoja. Opiskelu tapahtuu Eläinkoulutuskeskuksen verkkoympäristössä, jota käytetään normaalin internet-selaimen avulla ja joka on suljettu ulkopuolisilta. Toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen, eikä vaadi erityisosaamista.


K: Kuinka paljon aikaa verkko-opiskeluun tarvitaan? Onko verkkokursseilla tiettyjä kellonaikoja, joiden sisään työskentelyn tulee ajoittua?

V: Verkkokursseilla työskentely on hyvin joustavaa ja työn määrää voi  arvioida karkeasti opintopisteiden avulla: yksi opintopiste vastaa laskennallisesti noin 27 tunnin työpanosta. Kahden opintopisteen kurssi ottaa noin 54 h viidelle viikolle jaetttuna eli noin 10 tuntia viikossa. Kursseilla on viitteellinen aikataulu, mutta jokainen voi myös edetä täysin omaa tahtiaan. Päivittäisiin kellonaikoihin sidottuja rajoituksia ei ole, vaan jokainen voi aikatauluttaa oman työskentelynsä täysin vapaasti.

K: Voinko osallistua kurssille, vaikka minulla ei ole aiempaa kokemusta eläinten kouluttamisesta?

V: Osallistujia ohjataan jokaisen aikaisemmista tiedoista ja taidoista käsin. Koulutuksiin voivat osallistua sekä täysin kokemattomat, että pitkänkin kokemuksen eläinten parissa työskentelystä omaavat henkilöt.

K: Onko oma koira välttämätön kurssille osallistumisen kannalta?

V: Kurssit pohjautuvat yleiseen eläintieteeseen, joten harjoituskaverina voi olla mikä tahansa muukin lemmikki kuin koira. Kurssiemme puitteissa on koulutettu mm. kissoja, hevosia, lintuja ja jyrsijöitä. Eläimen ei tarvitse olla oma. Pääasia, että se on vaivattomasti ja riittävän usein käytettävissä, koska kurssit pitävät sisällään myös käytännön kouluttamista.

K: Saako verkkokurssin suorittamisesta todistuksen?

V: Kyllä. Jokainen kurssin loppuun suorittanut saa todistuksen osallistumisestaan.

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy