Logo

ONGELMAKOIRAKOULUTTAJA
Modulit 4 ja 5: Käytöshäiriöiden anatomia (2 op) ja Erilaiset käytöshäiriöt (6 op)

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot tarkastelevat koirien käytöshäiriöitä ja niiden hoitomuotoja tiedenäkökulmasta. Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu kolmeen opintojaksoon (modulit 4, 5 ja 6).

HUOM! Moduleihin 4 ja 5 voivat osallistua henkilöt, jotka ovat suorittaneet perusopintojen modulit 1-2 tai ovat suorittaneet eläintenhoitajan ammattitutkinnon (osaamisalan eläintenkouluttaja).

 

Moduli 4 - Käytöshäiriöiden anatomia (2 op)

Käytösongelmien taustalla on harvoin pelkkä oppimishistoria, vaan ne syntyvät monien tekijöiden summana. Tästä syystä myös hoidossa vaaditaan sekä kokonaisvaltaista koiraeläimen hyvinvoinnin ymmärrystä, että oppimispsykologista osaamista.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee koiran lajityypilliset perustarpeet ja niiden vaikutukset koiran käyttäytymiseen ja käytösongelmien syntymekanismeihin ja toisaalta siihen, miten niitä voi ennaltaehkäistä. Hän hallitsee mm. ruokintaan, liikuntaan ja aktivointiin liittyvät perusasiat ja ymmärtää eläimen oppimishistorian ja oppimispsykologian merkityksen käytösongelmien synnyssä ja niiden ylläpysymisessä. Kurssin jälkeen opiskelija omaa kokonaisvaltaisen näkemyksen käytöshäiriöiden hoitoon koiran/eläimen näkökulmasta, eli tietää minkä kaikkien koiran hyvinvoinnin osatekijöiden yhtäaikaisesta hallinnasta käytösterapiaprosessi koostuu. Lisäksi kurssilla luodaan oma käytännön työkalu koiran/muun lemmikkieläimen hyvinvointikartoitukseen.

 

Moduli 5 - Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op)

5.1. Pelot ja fobiat
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää pelkojen syntymekanismeja, sekä pelkotiloihin liittyviä fysiologisia vaikutuksia ja lääkityksen mahdollisuudet käytösterapian tukena. Hän hallitsee erilaiset siedätysterapiat ja niiden perusteet, vastaehdollistamisen perusteet, sekä korvaavan käytöksen opettamiseen liittyvät seikat. Lisäksi tarkastellaan koiran ohjaajan toiminnan vaikutusta koiran käytökseen.

5.2. Aggressiivinen käyttäytyminen
Opintojaksolla paneudutaan aggressiivisen käyttäytymisen erilaisiin ilmentymiin (kuten ihmisiin tai koiriin kohdistuva aggressio), niiden syihin ja syntymekanismeihin. Opintojaksolla paneudutaan myös aggressiivisen käyttäytymisen fysiologiaan ja lääkitykseen käytösterapian tukena. Hoitomuodoista perehdytään mm. vastaehdollistamiseen, siedättämiseen ja niiden perusteisiin, sekä aggressiivisen käyttäytymisen muovaamisen uusimpiin menetelmiin. Lisäksi tarkastellaan koiran ohjaajan toiminnan vaikutusta koiran käytökseen.

5.3. Muut käytöshäiriöt
Opintojakson aikana tutustutaan muihin tyypillisiin käytöshäiriöiden muotoihin ja niiden hoitoon. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mm. hyperaktiivisuuden ja pakkomielteiden syntymekanismit ja fysiologiset seuraukset. Hoitomuodoista hän hallitsee mm. siedätysterapiat ja niiden perusteet, vastaehdollistamisen perusteet, sekä korvaavan käytöksen opettamiseen liittyvät seikat ko. käytöshäiriöiden hoidossa. Lisäksi tarkastellaan koiran ohjaajan toiminnan vaikutusta koiran käytökseen.

 

Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä tehtäviä sekä ohjattua verkkotyöskentelyä.

Opiskelijoilla on pienimuotoisia käytännön harjoituksia, joissa he itse kouluttavat eläimiä. 

HUOM! Opiskelijat hankkivat itse harjoituskoirat itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin. Modulissa 5 voi kouluttaa omaa koiraa.

 

Koulutuksen aikataulu

Moduli 4 Verkkokurssi "Käytöshäiriöiden anatomia" 1.10.2020 alkaen.

Modulin 5 lähiopetuspäivät: 

10.1.2021
20.-21.2.2021
17.-18.4.2021
2.5.2021
29.5.2021

 

Karapellontie 4 Cb, Espoo

 

SEURAAVAN KERRAN SYVENTÄVÄT OPINNOT JÄRJESTETÄÄN 2022MODULIT 4 + 5

Käytöshäiriöiden anatomia (2 op) + Erilaiset käytöshäiriöt ja niiden hoitaminen (6 op)

Opit huomioimaan koiran lajityypilliset tarpeet ja niiden vaikutukset käyttäytymiseen. Hallitset myös  ei-toivotun käytöksen muokkaamisen.

Hinta: 995,00€ (sis. alv %)

Osta tuote!
klarna

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490, fax (09) 884 5287

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy