Logo

ONGELMAKOIRAKOULUTTAJA
Moduli 6: Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (7 op)

Ongelmakoirakouluttajan syventävät opinnot tarkastelevat eläinten käytöshäiriöitä ja niiden hoitomuotoja tiedenäkökulmasta. Opintojen kokonaislaajuus on 15 op, joka jakaantuu kolmeen opintojaksoon (modulit 4, 5 ja 6).

Kurssille voivat osallistua henkilöt, jotka ovat suorittaneet perusopintojen modulit 1-3 ja ongelmakoirakouluttajan syventävien opintojen modulit 4-5, tai ovat suorittaneet eläintenhoitajan ammattitutkinnon (osaamisalan eläintenkouluttaja).

 

Moduli 6 - Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen (7 op)


Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää asiakaspalvelun ja ohjaustyön näkökulmasta tilanteen erityspiirteet ja vaatimukset silloin, kun asiakkaana on käytöshäiriöisen koiran omistaja. Lisäksi opiskelija hallitsee tilanteen kokonaiskartoituksen sekä omistajan haastattelun että koiran havainnoinnin osalta.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tehdä yhdessä asiakkaan kanssa kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman, jossa huomioidaan koulutuksellisten kysymysten lisäksi myös muut hoidon onnistumisen kannalta oleelliset tekijät. Hän osaa viedä suunnitelman käytäntöön ja toteuttaa asiakasseurantaa.

Modulin aikana työstetään todellisia käytännön asiakassuhteita ja luodaan käytänteitä ja työkaluja ongelmakoirakouluttajan työtä varten. Modulin tavoitteena on rakentaa ongelmakoirakouluttajan ”työkalupakki”, jolla varmistetaan onnistuneen hoitosuunnitelman tekeminen.

HUOM! Opiskelijat hankkivat itse harjoituskoirakot itsenäisesti suoritettaviin tehtäviin.

Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu itsenäisesti tehtäviä tehtäviä, sekä ohjattua Moodle-työskentelyä.

 

Koulutuksen aikataulu

Modulin 6 lähiopetuspäivät: 

12.6.2021
10.-11.7.2021
24.7.2021

Oppimispäiväkirjan tekeminen 8-9/2021

 

SEURAAVAN KERRAN SYVENTÄVÄT OPINNOT JÄRJESTETÄÄN 2022.MODULI 6

Asiakaspalvelu ja hoitosuunnitelman tekeminen (7 op)

Opit tekemään hoitosuunnitelman, jossa huomioidaan koulutuksellisten kysymysten lisäksi muut onnistumisen kannalta oleelliset tekijät.

Hinta: 725,00€ (sis. alv %)

Osta tuote!
klarna

Opiskelu

Tilaa kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirjeemme

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy

Y-2102991-0


Mervi Niemi

 Mervi Niemen esittely

 050 375 5615

 mervi.niemi @ elainkoulutuskeskus.fiSocial

Asiakaspalvelut

 050 375 5615 (Mervi Niemi)

 asiakaspalvelu @ elainkoulutuskeskus.fiTALOUSHALLINTO

Tmi Tili-Tenhovalo,
Anne-Mari Tenhovalo

Hommaksenkuja 4 C,
02430 Masala

 044 996 7490, fax (09) 884 5287

 tilitenhovalo @ gmail.com

© Suomen Eläinkoulutuskeskus Oy | ♡ with love & design by adovet oy